Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Ringer Hut Co., Ltd. hoạt động dựa trên sứ mệnh của Tập đoàn Ringer Hut – “Nơi tạo ra những bữa ăn vui vẻ cho tất cả khách hàng bằng cả trái tim và công nghệ”. Để hiện thực hóa điều này, chúng tôi thiết lập tầm nhìn là “Trở thành một doanh nghiệp với chuỗi các cửa hàng được khách hàng tin tưởng, nơi nhân viên có thể làm việc với niềm tự hào” và lấy điều này làm căn bản cho các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
Ringer Hut Co., Ltd. hiểu rằng trách nhiệm xã hội của chúng tôi là bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, và đã thiết lập chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sau đây, phổ biến cho toàn thể cán bộ - nhân viên và nỗ lực thi hành một cách thích hợp theo chính sách này.

1. Phát triển và cải tiến liên tục các chương trình tuân thủ

Chúng tôi hướng dẫn cho cán bộ - nhân viên nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân. Đồng thời, thiết lập, triển khai và duy trì cũng như liên tục cải tiến các chương trình tuân thủ bảo vệ thông tin cá nhân.

2. Thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân

Xét thấy chúng tôi vận hành chuỗi cửa hàng nhà hàng trên toàn quốc, chúng tôi đã thiết lập hệ thống quản lý nhằm bảo vệ thông tin cá nhân. Đồng thời, không thu thập, sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân khi chưa được phép. Ngay cả khi có được sự đồng ý của khách hàng, việc sử dụng chỉ nằm trong phạm vi được khách hàng cho phép.
Ngoài ra, trong trường hợp việc xử lý thông tin cá nhân do một bên thứ 3 thực hiện, nó sẽ được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của chúng tôi.

3. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn

Chúng tôi cam kết nỗ lực ngăn chặn các rủi ro liên quan đến thông tin cá nhân như truy cập trái phép, mất mát, phá hủy, làm sai lệch và rò rỉ thông tin cá nhân.

4. Tôn trọng quyền lợi của khách hàng cung cấp thông tin

Chúng tôi tôn trọng quyền của khách hàng về thông tin cá nhân. Khi khách hàng yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân, hoặc từ chối sử dụng hay cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ đáp ứng trong phạm vi phù hợp với quy ước và thông lệ chung.

5. Tuân thủ pháp luật và chuẩn mực

Trong việc xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ tuân thủ Pháp luật, Quy định và các quy tắc khác quy định về việc bảo vệ thông tin cá nhân.

6. Chính sách Cookie

Trang web này có sử dụng Cookie.
Bạn có thể vô hiệu hóa việc sử dụng Cookie bằng cách chỉnh sửa cài đặt trình duyệt của mình, nhưng đồng thời, bạn có thể không sử dụng được một số dịch vụ trên trang web này.

Ngoài ra, Cookie còn được sử dụng bởi Google Analytics để thu thập và phân tích nhật ký truy cập của người dùng, nhưng không bao gồm bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào. Nhật ký truy cập sử dụng bởi Google Analytics được quản lý theo chính sách bảo mật của Google Inc. Để biết thêm thông tin về chính sách bảo mật của Google Inc., vui lòng xem thông tin được cung cấp sau đây.

Điều khoản dịch vụ của Google Analytics:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/vn/
Chính sách quyền riêng tư của Google:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en