Ringer Hut

Sơ lược về món Nagasaki Champon

Sơ lược về món Nagasaki Champon

Xem chi tiết

Cửa hàng và thực đơn

Cửa hàng và thực đơn

Crescent Mall

AEON MALL Tan Phu Celadon

Danh mục các cửa hàng ở nước ngoài

Danh mục các cửa hàng ở nước ngoài

Xem chi tiết

Thông tin mới cập nhật

2021.01.14
Ringer Hut
Thông báo về các biện pháp phòng chống lây nhiễm Covid-19
2020.08.21
Ringer Hut
Tôi đã cập nhật menu.
2020.08.21
Ringer Hut
Cửa hàng mì Nagasaki Champon Ringer Hut AEON MALL Tan Phu Celadon Open!
2020.07.22
Ringer Hut
Truong Dinh Store đã đóng cửa.
2019.10.15
Ringer Hut
Tôi đã cập nhật menu.
2019.08.15
Ringer Hut
Cửa hàng mì Nagasaki Champon Ringer Hut Crescent Mall Open!
2018.12.19
Ringer Hut
Tôi đã cập nhật menu.
2018.08.17
Ringer Hut
Cửa hàng mì Nagasaki Champon Ringer Hut Truong Dinh Open!
2018.08.17
Ringer Hut
Đã xây dựng trang web.
  • Acecook Vietnam