Ringer Hut

Sơ lược về món Nagasaki Champon

Sơ lược về món Nagasaki Champon

Xem chi tiết

Cửa hàng và thực đơn

Cửa hàng và thực đơn

Truong Dinh

Crescent Mall

Danh mục các cửa hàng ở nước ngoài

Danh mục các cửa hàng ở nước ngoài

Xem chi tiết

Thông tin mới cập nhật

2019.10.15
Ringer Hut
Tôi đã cập nhật menu.
2019.08.15
Ringer Hut
Cửa hàng mì Nagasaki Champon Ringer Hut Crescent Mall Open!
2018.12.19
Ringer Hut
Tôi đã cập nhật menu.
2018.08.17
Ringer Hut
Cửa hàng mì Nagasaki Champon Ringer Hut Truong Dinh Open!
2018.08.17
Ringer Hut
Đã xây dựng trang web.
  • Acecook Vietnam